ładowanie
.

W poszukiwaniu ekologicznej równowagi

NOWE FIO

Informacja o realizowanym projekcie „W poszukiwaniu ekologicznej równowagi”

Stowarzyszenie „Na równi” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pn. „W poszukiwaniu ekologicznej równowagi” realizowanym w okresie 1.07.2023 r. – 30.09.2024 r. Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.

Cel działań to zwiększenie aktywności społecznej w zakresie ekologii i uwrażliwienie na tematy ochrony zasobów natury wśród 50 dzieci i ich rodzin zamieszkujących gminę Korzenna poprzez udział beneficjentów w innowacyjnym bloku warsztatowym i akcjach opartych na wartościach przyrody i ekologii oraz realizację „małych kroków”, które przyczynią się do ochrony i dbałości o swój region w okresie trwania projektu tj. do końca września 2024. Projekt bazuje na zapewnieniu oferty edukacyjnej, dzięki której nastąpi wzrost społecznej odpowiedzialności ekologicznej za indywidualne działania, ale też całego naszego otoczenia.

Zaplanowane działania:

- BIOLOGICZNE SHOW – cykl różnorodnych eksperymentów połączonych z ogromną dawką wiedzy i praktycznymi warsztatami m.in. zachwycający świat mikrokosmosu (obserwacje mikroskopowe oparte na mikroskopii ciemnego pola i świetle spolaryzowanym), jak być zero waste czyli jak produkować mniej odpadów, rozmawiamy o ochronie ptaków, jak zostawić stres w lesie czyli tzw. shirin yoku i wiele in.

- WARSZTATY UPRECYKLINGU I DOWNRECYKLINGU – główne założenie upcyklingu mówi, że dając nowe życie przedmiotom, czynimy je jeszcze bardziej atrakcyjnymi niż podczas ich pierwotnego użycia – na przykład zwiększając ich funkcjonalność czy nadając wartość estetyczną. Zaprezentujemy też idee downrecyklingu.

- WARSZTATY BIO ŻYWNOŚCI– praktyczne warsztaty kulinarne, przemycające sporo wiedzy, oparte na żywności pochodzącej od lokalnych producentów, promujące idee zdrowej, nieprzetworzonej żywności,

- WARSZTATY MODELARSKIE POŁĄCZONE Z ARCHITEKTURĄ KRAJOBRAZU – tworzenie makiet przestrzennych. Celem zajęć jest rozwijanie twórczego myślenia, uświadomienie zagrożeń ekologicznych, ale także inspiracji płynących z natury, kreowanie wrażliwości przestrzennej z jednoczesnym wykształceniem postawy odpowiedzialności obywatelskiej i ekologicznej.

-WARSZTATY TWORZENIA FILMÓW POKLATKOWYCH O TEMATYCE EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZEJ - animacja poklatkowa jest to animacja tworzona za pomocą klatek, które są pojedynczymi zdjęciami. Do zrobienia każdej klatki należy przesunąć nieznacznie animowany obiekt względem nieruchomego tła. W efekcie uzyskujemy ruch animowanego przedmiotu. Dzieci będą tworzyły postacie z klocków lego. Makiety (tła) również stworzą z materiałów wtórnych. Do realizacji filmów można wykorzystać telefon i darmowy program. Tematyka natomiast to życie roślin i zwierząt w naszym środowisku. Aby zainspirować dzieci, zabierzemy je do Centrum Edukacji Ekologicznej, prowadzonego przez Zespół Parków Krajobrazowym WM.

Oprócz warsztatów zaplanowano szereg akcji podejmujących tematy ekologiczne i przyrodnicze:

- „POSPRZĄTAJ SWÓJ KAWAŁEK BESKIDU”– ogólnodostępna akcja, polegająca na posprzątaniu wybranego terenu, a w zamian za udział w działaniu dla uczestników będziemy mieć sadzonki krzewów i drzew lub kwiatów,

- SPOTKANIE Z EKO-MENTOREM Z NASZEGO REGIONU, który pokaże jak żyć w zgodzie ze środowiskiem, ekologicznie, jak przewartościować swoje codzienne działania na dbanie o środowisko naturalne,

- utworzenie ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ POD NAZWĄ UROCZYSKO WIDOMIA – „Widomia” jest to ok. 100ha kompleks leśny, w którym po dziś dzień zachowało się ok. 30 nawet 200-letnich drzew. Chcemy te drzewa "ocalić od zapomnienia" - oznakować, odsłonić i nazwać oraz udostępnić i zachęcić do poznania podczas spacerów.  Działanie będzie wspierane przez Stowarzyszenie Emerytów Leśnych „KONAR”.

- WYJAZD EDUKACYJNO-KRAJOZNAWCZY – wycieczka edukacyjna dla wszystkich uczestników proj., wyjazd promujący wartości przyrody, ciekawe przyrodniczo-kulturowe miejsca.

- PIKNIK EKOLOGICZNY pod hasłem „RODZINNE KONTEMPLOWANIE PRZYRODY”– działanie, na które zaprosimy wszystkich uczestników z rodzinami, mieszkańcami, również turystami, w ramach pikniku wystąpią przewodnicy, osoby związane z ochroną i promocją przyrody, zaplanowano tu również wiele ciekawych działań edukacyjno-animacyjnych.

Grupa docelowa - dzieci i młodzież w wieku 6-15 lat oraz mieszkańcy gminy Korzenna. Miejsce i termin realizacji: gm. Korzenna, VII 2023-IX 2024.

Serdecznie zapraszamy!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: "W poszukiwaniu ekologicznej równowagi”

Zgoda na uczestnictwo w projekcie pn. „W poszukiwaniu ekologicznej równowagi”

Dofinansowanie Biblioteka małopolski

Stulecie niepdległości Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodwowego Bibliteka narodowa Narodowy program rozwoju czytelnictwa Program rozwoju bibliotek Logo Instytut Książki

Polecamy

Bez-nazwy-1 baner_32
idź do początku strony