ładowanie
.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Korzennej

Gminna Biblioteka Publiczna w Korzennej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://gbpkorzenna.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Korzennej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Tomasiak.
 • E-mail: gbpkorzenna@korzenna.pl
 • Telefon: +48 18 440 64 66

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gminna Biblioteka Publiczna w Korzennej
 • Adres: Korzenna 475 A
  33-322 Korzenna
 • E-mail: gbpkorzenna@korzenna.pl
 • Telefon: +48 18 440 64 66

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Korzennej
  Biblioteka w Korzennej znajduje się w budynku Centrum Kultury w Korzennej (dawna kuchnia dworska). Budynek użyteczności publicznej to obiekt wolnostojący, konstrukcji murowanej. Ogrzewanie budynku na bazie własnej kotłowni gazowej. Biblioteka wyposażona jest w instalację wentylacyjno-grawitacyjną. Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Osoby poruszające się na wózkach bez przeszkód architektonicznych mogą dostać się do biblioteki i korzystać z usług bibliotecznych. Ponadto w budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 2. Filia Biblioteki - Wojnarowa
  Filia Biblioteki Publicznej znajduje się na I piętrze Domu Kultury w Wojnarowej. Budynek ma konstrukcję murowaną. Lokal biblioteki jest wyposażony w instalację wentylacyjno-grawitacyjną. Zamontowany przed wejściem dzwonek bezprzewodowy umożliwia osobie niepełnosprawnej kontakt z pracownikiem i korzystanie z usług bibliotecznych. Dostęp do lokalu biblioteki z zewnątrz jest niemożliwy ze względy na bariery architektoniczne. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 3. Filia Biblioteki - Mogilno
  Filia biblioteki znajduje się na I piętrze Domu Kultury w Mogilnie. Budynek ma konstrukcję murowaną. Lokal biblioteki jest wyposażony w instalację wentylacyjno-grawitacyjną. Dostęp do budynku z zewnątrz jest bezproblemowy. W środku znajduje się winda. Osoby poruszające się na wózkach nie napotykają na żadne bariery architektoniczne. Pomieszczenie biblioteki ze względu na mały metraż utrudnia swobodne poruszanie się wózkiem po bibliotece.  Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 4. Filia Biblioteki - Miłkowa
  Filia biblioteki znajduje się na I piętrze Szkoły Podstawowej w Miłkowej. Budynek ma konstrukcję murowaną. Lokal biblioteki jest wyposażony w instalację wentylacyjno-grawitacyjną. Wejście do budynku osobie poruszającej się na wózku jest niemożliwy. Brak podjazdów. Budynek posiada wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 5. Filia Biblioteki - Jasienna
  Filia biblioteki znajduje się na I piętrze Domu Kultury w Jasiennej. Budynek ma konstrukcję murowaną. Lokal biblioteki jest wyposażony w instalację wentylacyjno-grawitacyjną. Dostęp na piętro budynku dla osoby niepełnosprawnej ruchowo jest niemożliwy. Przy drzwiach wejściowych na parterze zamontowany jest dzwonek bezprzewodowy, którego użycie powiadamia pracownika o wizycie osoby niepełnosprawnej. Pracownik umożliwia w ten sposób korzystanie z usług biblioteki. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 6. Filia Biblioteki - Siedlce
  Filia Biblioteki Publicznej znajduje się na I piętrze Domu Kultury w Siedlcach. Budynek ma konstrukcję murowaną. Lokal biblioteki jest wyposażony w instalację wentylacyjno-grawitacyjną. Dostęp do lokalu biblioteki z zewnątrz jest niemożliwy ze względy na bariery architektoniczne. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 7. Filia Biblioteki - Lipnica Wielka
  Filia biblioteki znajduje się na I piętrze Dworu w Lipnicy Wielkiej. Budynek ma konstrukcję murowaną. Lokal biblioteki jest wyposażony w instalację wentylacyjno-grawitacyjną. Dostęp do budynku umożliwia zamontowana platforma. Osoby poruszające się na wózkach za pomocą dzwonka bezprzewodowego wzywają pracownika, który uruchamia platformę. W środku znajduje się winda. Ciągi komunikacyjne są dostosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo jak i niedowidzących. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Dofinansowanie Biblioteka małopolski

Stulecie niepdległości Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodwowego Bibliteka narodowa Narodowy program rozwoju czytelnictwa Program rozwoju bibliotek Logo Instytut Książki

Polecamy

Bez-nazwy-1 baner_32
idź do początku strony