ładowanie
.

O bibliotece

Zarys historyczny Gminnej Biblioteki Publicznej w Korzennej oraz podległych Filii.

KORZENNA

W 1946 roku na terenie gminy Korzenna utworzono 3 punkty biblioteczne w: Korzennej, Łyczanej oraz Posadowej na warunku o wzajemnej wymianie książek. Obecna Biblioteka w Korzennej datuje swoje założenie w roku 1948. Pierwotnie nosiła nazwę Gminna Biblioteka Publiczna. Biblioteka ta mieściła się w budynku Gminnej Rady Narodowej do końca 1960 roku, a w 1961 roku została przeniesiona do budynku prywatnego. Od tego momentu była przenoszona 5 razy, zawsze do pomieszczeń w budynkach prywatnych. Pod koniec 1999 roku biblioteka została ulokowana w budynku publicznym przy stadionie.
Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w poszczególnych latach:

- 1961 - 1963 –  dom prywatny Juliana Pawlikowskiego;
- 1963 - 1968 – dom prywatny Władysława Klimontowskiego;
- 1969 - 1974 – dom prywatny Jana Patra.
- 1975 - 1983 – dom prywatny Kazimierza Janusza;
- 1983 - 1998 – dom prywatny Andrzeja Jasińskiego;
- 1999 – nadal budynek przy stadionie.

W roku 1949 pierwszy księgozbiór w ilości 500 książek biblioteka otrzymała za pośrednictwem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu z Ministerstwa Oświaty. W 1973 r. po połączeniu Gromadzkich Rad Narodowych (Jasienna, Lipnica Wielka, Mogilno, Siedlce) Powstała Biblioteka Publiczna Gminy Korzenna. Biblioteki poszczególnych Gromadzkich Rad zostały włączone jako filie Biblioteki Publicznej Gminy Korzenna.
W 1980 roku założono filię w Wojnarowej, a w 1982 roku założono filię w Janczowej, która została w 1984 roku przeniesiona do Miłkowej.
Od początku swojej działalności Biblioteka prowadziła punkty biblioteczne, które istniały do roku 1999, najwięcej było ich 9.
Biblioteka prowadziła i nadal prowadzi działalność kulturalno-oświatową. Zawsze współpracowała ze Szkołą Podstawową w Korzennej, Łyczanej, Jasiennej, a także ze Szkołą Rolniczą w Trzycierzu. Biblioteka obecnie jak i wcześniej udzielała się bardzo aktywnie w życiu publicznym gminy, w swoim czasie organizowała bardzo dużo kiermaszy i loterii książkowych. Odbywały się również spotkania autorskie: w Klubie Rolnika w Korzennej, w Szkołach Podstawowych oraz w Szkole Rolniczej w Trzycierzu.
Przez kilka lat organizowany był konkurs „Mój Ogródek - Moje Hobby”.
Aby przyciągnąć najmłodszego czytelnika odbywało się wyświetlanie bajek ze slajdów dla dzieci, niejednokrotnie organizowana była zabawa „zgaduj-zgadula” przy ognisku, a także lekcje biblioteczne.
Przy współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną organizowano wymianę doświadczeń między bibliotekami na terenie gminy oraz województwa: filia- Mogilno – Paszyn, Korzenna – Chełmiec. Biblioteka zawsze służyła pomocą w organizowaniu uroczystości i akademii z okazji rocznic i świąt państwowych.
W latach 1994 – 2003 był organizowany „Mikołaj dla Dorosłych”. „Mikołaj” jeździł bryczką po Korzennej i przyległych wsiach, rozdawał drobne upominki dorosłym.
Od 1 stycznia 1999 roku Uchwałą Rady Gminy Korzenna Nr III/14/98 z dnia
2 grudnia 1998 połączono dwie dotychczas istniejące instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Korzennej oraz Bibliotekę Publiczną Gminy Korzenna w Centrum Kultury
w Korzennej.
Od 1 stycznia 2010 roku Uchwałą Rady Gminy Korzenna Nr XLI/276/2009
z dnia 30 grudnia 2009 utworzono samodzielną instytucje kultury pod nazwą: Gminna Biblioteka Publiczna w Korzennej, z filiami w: Jasiennej, Lipnicy Wielkiej, Wojnarowej, Mogilnie, Miłkowej oraz w Siedlcach.

Pracownicy Biblioteki w Korzennej:

- 1946 - Alina Mokrzycka, nauczycielka – Punkt biblioteczny;
- 1948 - Maria Wojtarowicz, członek ZMP – Gminna Biblioteka Publiczna;
- 1950 - Helena Nowak, członek ZMP – Gminna Biblioteka Publiczna;
- 1955 - Eleonora Witowska, nauczycielka – Gminna Biblioteka Publiczna;
- 1959 - Stanisław Tristuła, nauczyciel – Gminna Biblioteka Publiczna;
- 1961 - Jadwiga Matusik, nauczycielka – Gminna Biblioteka Publiczna;
- 1966 - 1980 – Joanna Łukasik, bibliotekarz – Biblioteka Publiczna Gminy;
- 1980 - nadal – Małgorzata Jasińska, bibliotekarz – Biblioteka Publiczna Gminy;
- 1982 - 1991 – Bożena Gołąb, młodszy bibliotekarz – Biblioteka Publiczna Gminy;
- 2010 - nadal – Małgorzata /Zielińska/ Tomasiak, dyrektor – Gminna Biblioteka Publiczna.

Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Korzennej

Rok Sieć Księgozbiór Czytelnicy Wypożyczenia
1949 - 500 - -
1960 3 punkty 3.723 364 5.468
1970 3 punkty 4.723 562 13.162
1980 4 filie
4 punkty
6.793 532 12.376
1990 6 filii
4 punkty
8.886 632 11.516
2000 6 filii 8.657 429 9.807
2010 6 filii 9.414 547 11.631

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań GUS-owskich Gminnej Biblioteki Publicznej w Korzennej.

JASIENNA

W 1958 roku założono Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Jasiennej. Pierwsze książki w ilości 250 sztuk przekazano z Korzennej 16 grudnia 1958 roku. Taką samą liczbę książek przekazała Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Sączu. Gromadzka Biblioteka Publiczna rozpoczęła swoją działalność od 1 stycznia 1959 roku. Pomieszczenie na bibliotekę wynajęto u Pana Władysława Szewczyka, gdzie biblioteka miała lokalizacje do 1978 roku. Następnie biblioteka miała swoje miejsce w Klubie Rolnika, w Szkole Podstawowej, oraz w domu prywatnym Zygmunta Kozakowskiego. W 1997 biblioteka została przeniesiona do Domu Kultury w Jasiennej, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego. Od roku 2010 biblioteka nieczynna z powodu modernizacji i rozbudowy Domu Kultury w Jasiennej.

Pracownicy Biblioteki w Jasiennej:

- 1959 – Tadeusz Pietrzak;
- 1960 - 1978 – Władysław Szewczyk;
- 1978 - 1984 – Zygmunt Kozakowski;
- 1984 - 1992 – Barbara Kozakowska;
- 1993 - 1998 – Lilla Kozakowska;
- 1998 - 1999 – Monika Kozakowska;
- 1999 - 2009 – Marian Filipowicz;
- 2009 - 2010 – Teresa Filipowicz;

Księgozbiór Biblioteki w Jasiennej

Rok Księgozbiór Czytelnicy Wypożyczenia
1958 500 - -
1960 1.493 160 1.461
1970 3.790 257 5.042
1980 6.181 188 3.572
1990 7.273 202 5.292
2000 6.103 209 4.935
2009 5.145 197 2.759

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań GUS-owskich Biblioteki w Jasiennej.

LIPNICA WIELKA

Gromadzka Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej została założona w 1955 roku. Jej księgozbiór w tym czasie wynosił 680 książek. Biblioteka zajmowała jedno pomieszczenie w budynku szkoły. Od 1958 roku do nadal znajduje się w Wiejskim Domu Kultury w Lipnicy Wielkiej.

Pracownicy Biblioteki w Lipnicy Wielkiej:

- 1955 - 1956 – Józefa Grynda;
- 1956 - 1958 – Mieczysław Smoleń;
- 1958 - 1965 – Leokadia Głąb;
- 1965 - 1977 – Krystyna Kankowska;
- 1977 - 1991 – Maria Babiec;
- 1991 - nadal – Maria Jaworecka;

Księgozbiór Biblioteki w Lipnicy Wielkiej

Rok Sieć Księgozbiór Czytelnicy Wypożyczenia
1955 - 680 - -
1960 - 1.762 - -
1970 - 4.840 527 10.382
1980 3 punkty 5.476 218 6.633
1990 2 punkty 6.829 296 8.155
2000 - 7.285 268 3.904
2010 - 6.404 256 3.718

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań GUS-owskich Biblioteki w Lipnicy  Wielkiej.

WOJNAROWA

W 1968 roku w Wojnarowej powstał punkt biblioteczny w Klubie Rolnika w budynku Gromadzkim, który prowadziła Maria Tarasek. W roku 1980 Biblioteka Publiczna Gminy Korzenna przekazała 300 książek i powstała w ten sposób filia Biblioteczna w Wojnarowej. Biblioteka zajmowała początkowo pomieszczenie obok Klubu w budynku Gromadzkim.
W roku 1992 biblioteka została przeniesiona do nowego budynku Koła Gospodyń Wiejskich, a w 1999 roku biblioteka zmieniła siedzibę na Remizę Strażacką w Wojnarowej, gdzie znajduje się nadal. Od lipca 2001 do 2003 biblioteka była zamknięta. Pomieszczenia Biblioteki zostały udostępnione Szkole Podstawowej w Wojnarowej na zajęcia lekcyjne, gdyż budynek szkoły został zniszczony podczas powodzi w lipcu 2001.

Pracownicy Biblioteki:

- 1980 - 2001 Maria Tarasek;
- 2003 - nadal – Maria Świerad.

Księgozbiór Biblioteki w Wojnarowej

Rok Księgozbiór Czytelnicy Wypożyczenia
1968 Punkt biblioteczny - -
1980 707 132 557
1990 4.950 285 2.648
2000 4.820 213 3.893
2010 5.691 180 4.016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań GUS-owskich Biblioteki w Wojnarowej.

MOGILNO

W 1956 roku założono Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Mogilnie. Założycielem biblioteki był Józef Klimontowski i on też prowadził bibliotekę do 1960 roku. Księgozbiór biblioteki w 1956 roku liczył 673 książki. Pierwsza biblioteka mieściła się w budynku Gromadzkiej Rady Narodowej, później w budynku starej szkoły, a od 1990 roku w prywatnym wynajmowanym pomieszczeniu.

Pracownicy Biblioteki w Mogilnie:

- 1956 - 1960 – Józef Klimontowski;
- 1960 - 1986 – Zbigniew Zwolennik;
- 1986 - 1990 – Maria Zwolennik;
- 1990 - nadal – Józefa Poręba.

Księgozbiór Biblioteki w Mogilnie

Rok Księgozbiór Czytelnicy Wypożyczenia
1956 673 - -
1960 1424 229 4841
1970 4014 162 2680
1980 5495 177 2407
1990 5867 175 3590
2001 6421 178 1738
2010 6696 156 1356

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań GUS-owskich Biblioteki w Mogilnie.

SIEDLCE

W dniu 15 stycznia 1956 roku powstała Gromadzka Biblioteka Publiczna w Siedlcach. Posiadała ona księgozbiór przekazany z Korzennej. Założycielem i pierwszym pracownikiem był Aleksander Nowobilski, mieszkaniec wsi Janczowa. Biblioteka zawsze znajdowała się w pomieszczeniach prywatnych, wynajmowanych m.in. u państwa Groniów, Pawlików oraz u Pana Turkosza (Siedlce), następnie w 2000 roku została przeniesiona do Remizy Strażackiej w Siedlcach. W latach 2000 - 2001 nie było zatrudnionego pracownika w danej filii, książki wypożyczał pracownik Biblioteki w Korzennej – Jasińska Małgorzata.

Pracownicy Biblioteki w Siedlcach:

- 1956 - 1957 – Aleksander Nowobilski;
- 1957 - 1961 – Janina Klimek;
- 1961 - 1964 – Anna Łukasik;
- 1964 - 1969 – Danuta Górczyk;
- 1969 - 1974 – Janina Bieniek;
- 1974 - 2000 – Julian Paciorek;
- 2001 - nadal Stanisława Kempa.

Księgozbiór Biblioteki w Siedlcach

Rok Księgozbiór Czytelnicy Wypożyczenia
1956 620 - -
1960 2108 245 5025
1970 4405 276 4910
1980 5472 205 4950
1990 5525 218 5136
2001 5553 264 3895
2010 5704 210 2066

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań GUS-owskich Biblioteki w Siedlcach.

MIŁKOWA

W 1982 roku powstała filia Biblioteki Publicznej Gminy Korzenna w Janczowej. Księgozbiór w ilości 300 książek był przekazany z Korzennej. Pomieszczenie było wynajmowane w domu prywatnym u Andrzeja Trybucha. Po wymówieniu lokalu przez właściciela biblioteka nie miała gdzie się podziać, została przeniesiona do budynku starej szkoły w Miłkowej. W 1985 roku biblioteka została ulokowana w prywatnym domu w Miłkowej u Władysława Zielińskiego (sołtysa wsi). Od 2005 roku biblioteka znajduje się w Szkole Podstawowej w Miłkowej.

Pracownicy Biblioteki w Janczowej / Miłkowej:

- 1982 - 1984 – Andrzej Trybach - Janczowa
- 1984 - 1985 – Celina Zięcina - Miłkowa
- 1985 - 2004 – Krystyna Zielińska - Miłkowa
- 2005 - 2010 – Małgorzata Zielińska - Miłkowa
- 2010 - nadal – Małgorzata Jasińska - Miłkowa

Księgozbiór Biblioteki w Miłkowej

Rok Księgozbiór Czytelnicy Wypożyczenia
1982 872 72 446
1990 4155 250 2400
2001 4334 210 2750
2010 4187 189 2607

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań GUS-owskich Biblioteki w Miłkowej.


„Zarys historyczny Gminnej Biblioteki Publicznej w Korzennej oraz podległych Filii” opracowała
Jasińska Małgorzata

Dofinansowanie Biblioteka małopolski

Stulecie niepdległości Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodwowego Bibliteka narodowa Narodowy program rozwoju czytelnictwa Program rozwoju bibliotek Logo Instytut Książki

Polecamy

Bez-nazwy-1 baner_32
idź do początku strony