ładowanie
A to miej na pilnej pieczy, abyś czytał, kiedy tylko możesz. Mikołaj Rej.

Litera, słowo, książka i ja

poklefsProjekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

do udziału w nowym projekcie pn. „Litera, słowo, książka i ja” POKL.09.05.00-12-643/11
realizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Korzennej
w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Program Operacyjnego Kapitał Ludzki

Cel główny projektu

Pobudzenie aktywności i podniesienie poziomu uczestnictwa w formach edukacji czytelniczej i kultury książki wśród BO projektu tj. dzieci w wieku szkolnym (klasy 4-6) poprzez organizację różnorodnych form warsztatowych obcowania z książką, spotkań i wyjazdów edukacyjnych.

Adresaci projektu i termin rekrutacji

Do projektu zapraszamy 24 dzieci w wieku szkolnym (w tym co najmniej 11 dziewczyn) uczęszczających do klas 4 – 6 (szkoła podstawowa), zamieszkujących w Gminie Korzenna. Grupami preferowanymi w rekrutacji będą: dzieci pochodzące z rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej oraz dzieci z rodzin, których głównym źródłem dochodu jest gospodarstwo rolne.

Rekrutacja prowadzona będzie od 12 do 26 marca 2012 r. w Biurze projektu znajdującym się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Korzennej /szczegóły w regulaminie rekrutacji/.

Formy zajęć dla uczestników projektu

Warsztaty introligatorstwa (8 h szkol./grupa)

Warsztaty wykorzystania metod decoupage do oprawy książek (24 h szkol./grupa)

Warsztaty z zakresu zasobów literatury i kultury książki dostępnych online (16 h szkol./grupa)

2 wyjazdy edukacyjne: do Muzeum Drukarstwa w Cieszynie oraz do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie

2 spotkania autorskie z wybranymi autorami literatury dziecięcej lub młodzieżowej

Konkursy on-line z nagrodami promujące czytelnictwo.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Korzennej osobiście, za pośrednictwem e-maila gbpkorzenna@interia.pl oraz pod nr tel. 18 440 64 66. Zapraszamy!

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji
  2. Karta zgłoszenia
  3. Oświadczenie
https://bibliografia.malopolska.pl/

https://niepodlegla.gov.pl http://www.mkidn.gov.pl/ http://bn.org.pl/ http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa.php http://www.biblioteki.org/

Polecamy

http://www.korzenna.pl/ http://biblioteka.stary.sacz.pl/

Array

idź do początku strony